Skip to the content

Leie av utstyr

Vi driver generelt ikke kommersielt utleie av utstyr.  
Anbefaler at du tar kontakt med en av de profesjonelle aktørene på dette fagfeltet her i Molde.

Priser for leie av utstyr og instrumenter

Utleie av utstyr

Samarbeidspartnere innen kommunen (kor, korps, Romsdalsorkesteret)

Alle instrumenter: kr. 400 pr. stk. Økt leie ved omfattende tidsperiode.
Mindre perc. instrumenter: kr. 100 pr. stk. Flygel leies normalt ikke ut.

kr. 100 - kr. 400