Skip to the content

Gjennomføring og betaling for kulturskoletilbud og tjenester våren 2020

Utbrudd av koronavirus i Norge, utviklet til epidemi med dertil strenge smitteverntiltak, har fra 12. Mars hatt konsekvenser for gjennomføring av tilbud fra Molde kulturskole. Det meste av kulturskolens undervisningstilbud går nå over nett, mens noe så langt ikke har vært mulig å gjennomføre. Pr dato er ikke tidsperspektivet for smitteverntiltakene kjent.


Her er link til informasjon om hvordan de ulike tjenestetilbudene blir håndtert, med økonomiske avklaringer:
Gjennomføring og betaling for kulturskoletilbud og tjenester våren 2020