Skip to the content

Elevbetaling dans, kunst, musikk, skriving, teater

Molde kulturskole har friplasser for lavinntektsfamilier. Når man søker elevplass via kulturskolens hjemmeside, krysses det av for behov for friplass. Dokumentasjon på inntekt (skatteoppgjør for forrige inntektsår) ettersendes, og følger til enhver tid nasjonale satser. 
Se nærmere info nedenfor.

Følgende priser gjelder for elevbetaling i Molde kulturskole fom fra 1. januar 2023. Prisene reguleres årlig, normalt fra 01.januar etter gjeldende prisindeks.

Elevplass dans, kunst, musikk, skriving og teater pr. semester

Årlig elevbetaling kr. 4.160 

 

Kr. 2080

Elevplass skolekorps pr. semester

Årlig elevbetaling: kr. 3.570 

Kr. 1.785

Breddetilbud barnekor i SFO-tid pr. semester

Årlig elevbetaling: kr. 2.900

kr. 1.450

Storband og samspillgruppe pr. semester

Årlig elevbetaling: kr. 1.380

Kr. 690

Junior- og skoleorkester, aspirant- og juniorkorps pr. semester

Årlig elevbetaling: kr. 828

Kr. 414

Instrumentleie pr. semester

Årlig elevbetaling: kr. 780

 

Kr. 390

Materialer kunst pr. semester

Årlig elevbetaling: kr. 470

 

Kr. 235
 • Molde kulturskole har elevplassrabatt: 2 første plasser full pris, de 2 neste 50% reduksjon og øvrige plasser i samme familie er gratis.
  Instrumentleie og materialer kunst er ikke med i elevplassrabatt for familier.

 • Molde kulturskole innfører friplasser fra høsten 2022:

  Molde kulturskole har friplasser for lavinntektsfamilier. Man kan søke om friplass samtidig som man søker om elevplass i det elektroniske søknadsskjemaet. Er du allerede elev og vil søke friplass, må du henvende deg til oss på telefon 7111 1520 eller kulturskolen@molde.kommune.no.

  Dokumentasjon på inntekt (skatteoppgjør for forrige inntektsår) ettersendes, og følger til enhver tid nasjonale satser. Hvis den økonomiske situasjonen endrer seg, er man pliktig til å informere om det. Det må søkes på nytt ved hvert skoleår.
  Familien sender èn søknad, selv om det er flere barn i familien som har elevplass ved kulturskolen

  Inntektsgrensene per år for familien er:
  Antall barn   1 voksen              2 voksne

  1 barn:        277 500 kroner     435 000 kroner
  2 barn:        370 000 kroner     522 000 kroner
  3 barn:        462 500 kroner     695 000 kroner

  Skolekorpsplasser og junior-/aspirantplasser omfattes ikke av rabattordningene (betaler er korps).

Dersom kulturskolen må avlyse flere enn to oppmøter i løpet av ett skoleår, vil timer utover dette bli refundert.