Skip to the content

Elevbetaling dans, kunst, musikk, teater

Følgende priser gjelder for elevbetaling i Molde kulturskole  fom 01.08.2020.

Prisene reguleres årlig, normalt fra 01.januar etter gjeldende prisindeks.

  Høstsemester
       2020
Elevplass dans, kunst, musikk og teater Kr. 1865
Elevplass skolekorps Kr. 1600
Breddetilbud kor, barnekor, dramaleik i SFO-tid Kr. 1300
Storband Kr.   618
Junior- og skoleorkester, aspirant- og juniorkorps Kr.   371
   
Instrumentleie Kr.   350 
Materialer kunst Kr.    211
   

 

Molde kulturskole har elevplassmoderasjon: 2 første plasser full pris, de 2 neste 50% reduksjon og øvrige plasser i samme familie er gratis.
Instrumentleie og materialer kunst er ikke med i elevplassmoderasjon for familier.
Skolekorpsplasser og junior-/aspirantplasser omfattes heller ikke av elevplassmoderasjon (betaler er korps).

Dersom kulturskolen må avlyse flere enn to oppmøter i løpet av ett skoleår, vil timer utover dette bli refundert.

 

Individuell undervisning/små grupper  vårsemesteret 2020: kr. 1598
Gruppeundervisning vårsemesteret 2020: kr. 1391
Instrumentleie vårsemesteret 2020: kr. 305
Materialkostnader teikne-målekurs vårsemesteret 2020: kr. 76
Rabatt ved deltaking på fleire aktivitetar 25%
Søskenmoderasjon 25%
  Dersom kulturskolen må avlyse flere enn to oppmøter i løpet av ett skoleår, vil timer utover dette bli refundert.

 

Kulturskole vårsemesteret 2020: kr. 1550
Korpsaspiranter vårsemesteret 2020: kr. 1100
Instrumentleie vårsemesteret 2020: kr. 350
Materiell billedkunst vårsemesteret 2020: kr. 350
Søskenmoderasjon:
Det blir ikke gitt moderasjon for rabatterte tilbud.
30 % for elev nr. 2, 50 % for øvrige.
  Dersom kulturskolen må avlyse flere enn to oppmøter i løpet av ett skoleår, vil timer utover dette bli refundert.

 

Kulturskole vårsemesteret 2020: kr. 1598
Korpsaspiranter vårsemesteret 2020: kr. 1134
Instrumentleie vårsemesteret 2020: kr. 356
Materiell billedkunst vårsemesteret 2020: kr. 356
Søskenmoderasjon:
Det blir ikke gitt moderasjon for rabatterte tilbud.
30 % for elev nr. 2, 50 % for øvrige.
Dersom kulturskolen må avlyse flere enn to oppmøter i løpet av ett skoleår, vil timer utover dette bli refundert.  

Følgende priser gjelder for elevbetaling i Molde kulturskole  fom 01.01.2020

  Vårsemesteret 2020
   
Instrumental / vokal elevplass (også band) Kr. 2024
Elevplass kunst, teater og musikal Kr. 2024
Materiallavgift kunst Kr.   211
Instrumental elevplass gjennom skolekorps Kr. 1654
Kor / barnekor / sanggruppe Nordbyen /  drama i SFO-tid Kr. 1346
Ungdomskor og -storband Kr.  618
Skoleorkester og aspirantkorps Kr.  371
Instrumentleie Kr.  362
   
Knøttedans (3-5 år) Kr. 1346
Dans 1 time pr. uke Kr. 2303
Dans 2 timer pr. uke Kr. 3845
Dans 3 timer pr. uke Kr. 4606
Dans 4 timer pr. uke Kr. 5366
Dans 5 timer pr. uke Kr. 6126
Dans 6 timer pr. uke Kr. 6887
Dans 7 timer pr. uke (maxpris) Kr. 7647


Det er plass- eller søskenmoderasjon i Molde kulturskole. Denne ordningen gjelder alle elevplasser på instrumental/vokalplass, kunst, teater og kor. Moderasjonen beregnes slik:

  • 1. og 2. elevplass full pris
  • 3. elevplass 33% reduksjon
  • 4. elevplass eller flere 50% reduksjon
     

Dans og skolekorps-plasser er ikke under denne ordningen.  For dans gjelder plassmoderasjon, men ikke søskenmoderasjon.
Moderasjonen beregnes slik:

  • 33% moderasjon for 2. time
  • 67% moderasjon fra 3. time
  • maxpris fra 7. time

Dersom kulturskolen må avlyse flere enn to oppmøter i løpet av ett skoleår, vil timer utover dette bli refundert.