Skip to the content

Elevbetaling dans, kunst, musikk, teater

Følgende priser gjelder for elevbetaling i Molde kulturskole  fom 01.08.2020.

Prisene reguleres årlig, normalt fra 01.januar etter gjeldende prisindeks.

  Høstsemester
       2020
Elevplass dans, kunst, musikk og teater Kr. 1865
Elevplass skolekorps Kr. 1600
Breddetilbud kor, barnekor, dramaleik i SFO-tid Kr. 1300
Storband Kr.   618
Junior- og skoleorkester, aspirant- og juniorkorps Kr.   371
   
Instrumentleie Kr.   350 
Materialer kunst Kr.    211
   

 

Molde kulturskole har elevplassmoderasjon: 2 første plasser full pris, de 2 neste 50% reduksjon og øvrige plasser i samme familie er gratis.
Instrumentleie og materialer kunst er ikke med i elevplassmoderasjon for familier.
Skolekorpsplasser og junior-/aspirantplasser omfattes heller ikke av elevplassmoderasjon (betaler er korps).

Dersom kulturskolen må avlyse flere enn to oppmøter i løpet av ett skoleår, vil timer utover dette bli refundert.