Skip to the content

Elevbetaling dans, kunst, musikk, teater

Følgende priser gjelder for elevbetaling i Molde kulturskole  fom 1. januar 2021. Prisene reguleres årlig, normalt fra 01.januar etter gjeldende prisindeks.

Elevplass dans, kunst, musikk og teater pr. semester

Årlig elevbetalng: kr. 3.830

Kr. 1915

Elevplass skolekorps pr. semester

Årlig elevbetaling: kr. 3.286

Kr. 1643

Breddetilbud kor, barnekor, dramaleik i SFO-tid pr. semester

Årlig elevbetaling: kr. 2.670

kr. 1335

Storband og samspillgruppe pr. semester

Årlig elevbetaling: kr. 1.270

Kr. 635

Junior- og skoleorkester, aspirant- og juniorkorps pr. semester

Årlig elevbetaling: kr. 762

Kr. 381

Instrumentleie pr. semester

Årlig elevbetaling: kr. 718

Kr. 359

Materialer kunst

Årlig elevbetaling: kr. 434

Kr. 217

Molde kulturskole har elevplassmoderasjon: 2 første plasser full pris, de 2 neste 50% reduksjon og øvrige plasser i samme familie er gratis.
Instrumentleie og materialer kunst er ikke med i elevplassmoderasjon for familier.
Skolekorpsplasser og junior-/aspirantplasser omfattes heller ikke av elevplassmoderasjon (betaler er korps).

Dersom kulturskolen må avlyse flere enn to oppmøter i løpet av ett skoleår, vil timer utover dette bli refundert.