Skip to the content

Kulturskolen og den lokale kultursekken

 

 

 

Molde kulturskole koordinerer arbeidet med den lokale kultursekken i Molde. Det innebærer ansvar for felles planarbeid for grunnskolene, initiering av verksteder med lokale kunst- og kulturaktører, samt egenproduksjon i kulturskolen.