Skip to the content

Kulturskolen og barnehagen

Molde kulturskole tilbyr veiledning av barnehageansatte i bruk av musikk i barnehagen.

Mål for veiledningen: Å utvikle en metode som sikrer at musikkfaglig kompetanse utvikles og forblir innenfor barnehagen, og at det utvikles en kultur for musikalsk aktivitet og samspill voksne-barn ved den enkelte barnehage.

Målgruppe: Barnehageansatte, både pedagogisk personale, assistenter og andre som er interessert i å bruke mer musikk i samvær med barna.

Hovedfokus: De barnehageansattes egne ressurser, og hvordan disse kan utvikles videre.

Interessert: Ta kontakt med kulturskolen via kulturskolen@molde.kommune.no, eller ring telefon 71 11 15 20.