Skip to the content

DANS

Dansesalen har et profesjonelt dansegulv med svikt og toppdekke for dans uten bruk av sko. Derfor kan dansesalen kun brukes til danseaktiviteter hvor man ikke trenger sko. Gulvet tåler heller ikke stoler eller annet møblement.

Blått felt = opptatt. Eksterne brukere: Send oss en e-post for booking av rommet.

Danseelever ved Molde kulturskole og musikklinjeelever ved Molde vgs kan booke dette rommet for egenøving inntil en uke frem i tid ved å sende denne mailen

Fakta

Størrelse: 159 kvm
Utstyr: speil og barrer langsvegg, dansegulv med demping, projektor og musikkanlegg.

Ligger i 3.etasje i nybygget

Send oss en e-post for booking av rommet

 

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: value
  at Imade.Speedadmin.Web.Services.BookingService.GetByLimiter(BookingLimiter limiter)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Speedware_SPWI_Bookings_Fullcalendar_cshtml.Execute() in d:\web\localuser\moldekulturskol.no\public_html\Views\MacroPartials\Speedware\SPWI_Bookings_Fullcalendar.cshtml:line 48
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, INode node)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in d:\web\localuser\moldekulturskol.no\public_html\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in d:\web\localuser\moldekulturskol.no\public_html\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20